Tidigare uppdrag

Moderatorsuppdrag 2019

 

*Filmpolitiskt toppmöte 2019. Göteborgs filmfestival. Moderator. 

*"EU och nationalstatens återkomst". Europaperspektiv. Moderator. 

*Om lärlingsutbildningar. Skolverket. Moderator.

*"Demokratins framtid". SNS. Moderator. 

*OECD's Sweden Economic Survey. Finansdepartementet. Moderator.

*"Hur ska Sverige klara framtidens välfärd?" Arbetsförmedlingen. Moderator. 

*"Vad menas med kvalitet i skolan? Friskolornas Riksförbund. Moderator. 

*"Tag plats! Om kvinnlig rösträtt". Stockholms Stadsteater. Utfrågare. 

*"Så förebygger vi den organiserade brottsligheten". SNS. Moderator.

* Hearing och seminarium. Kommunutredningen. Moderator.

*"Glädjeparadoxen". Moderator vid bokpresentation. 

*Moderator vid 5 skoldebatter inför EU-valet. 

*Arbetsrelaterad dödlighet. Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring. Moderator.

*Utfrågning av Liberalernas partiledarkandidater i Stockholm, Göteborg, Umeå och Lund.

*God myndighetsutövning. LRF. Moderator.

*E-handel och farliga kemikalier. Kemikalieinspektionen. Moderator.

*EU efter Europaparlamentsvalet. Riksdagen. Diskussionsledare. 

*Public Health Lecture. Karolinska Institutet. Moderator. 

*Värdet av validering. UHR, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Yrkeshögskolan, ESF, Valideringsdelegationen. Moderator.

*Immaterialrätt. Kunskapsseminarium. Svenskt Näringsliv. Moderator. 

*Challenges and synergies in strategic research on violent extremism. Forskningskonferens. Centrum mot våldsbejakande extremism, FOI. Moderator.

 

Moderatorsuppdrag 2018

*"Svenska finansministrar". SVT Forum. Expertmedverkan.

*

 

Moderatorsuppdrag 2017

*"Tilliten i EU vid ett vägskäl". Europaperspektiv. Moderator.

*"Den antiglobala världen". Europa direkt, Sensus och Helsingborg stad. Moderator

*"Klinisk forskning i etisk universitetssjukvård. Karolinska Sjukhuset. Moderator

*"Economic policy and the rise of populism. IFN. Moderator.

*"Vad ska kollektivavtal innebära i framtiden?" Almega. Moderator.

*"Lönebildningen i framtiden". Ratio. Moderator. 

*Intervju i Politik i bokhyllan.- Beata Arnborg. SVT Forum. Programledare.

*"Samverkan för bästa skola". Skolverket. Moderator, debattledare.

*"IKEM hundra år". IKEM. Moderator. 

*"Vem vinner på det gränslösa arbetslivet?" Almega. Moderator.

*"Att förebygga dödsolyckor". Arbetsmiljöverket. Moderator. 

*Metrex Stockholm Conference. SLL. Moderator. 

*ALMEDALEN: "Vårt nya näringsliv". Almega. Moderator.

*ALMEDALEN: "Tjänster över gränser". Almega. Moderator.

*ALMEDALEN: "Vår välfärd behöver vinstdrivande företag. Almega. Moderator.

*ALMEDALEN: "Perspektiv på obalanserade konfliktregler". Svenskt Näringsliv. Debattledare.

*ALMEDALEN: "NKS och den högspecialiserade vården". SLL. Moderator

*ALMEDALEN: "Saknad - hur får vi unga med diagnos att gå till skolan? Trygg-Hansa. Moderator. 

*Nordisk läromedelskonferens 2017. Svenska Läromedel. Moderator.

*NUAK 2017. Universitets- och högskolerådet. Moderator. 

*Intervju i Politik i Bokhyllan - Dick Harrison. SVT Forum. Moderator 

*BOKMÄSSAN: Utfrågning av Skolforskningsinstitutets chef. Moderator. 

*BOKMÄSSAN: "Bildning i skolan". Lärarnas Riksförbund. Moderator. 

*Interview with Ed Lazear. IFN. Utfrågare. 

*"KVALITETSMÄSSAN:Arbetsmiljö vid upphandlingar". Arbetsmiljöverket. Moderator. 

*RUFS (Regional utvecklingsplan för Stockholm), årskonferens. SLL. Moderator.

*Högskoleforum 2017. UKÄ. Moderator.

*Filmpolitiskt toppmöte. Göteborgs filmfestival. Moderator.  

 

 

   Moderatorsuppdrag 2016

 

*"Svenska finansministrar". SVT Forum. Expertmedverkan.  

*"NKS och svensk life science". Stockholms Läns Landsting. Moderator. 

*"Vårt nya näringsliv". Almega. Moderator. 

*Gymnasieutredningen presenteras. SNS. Moderator och debattledare. 

*Arbetsgivardagen. Arbetsgivarverket. Moderator.

* Bostadsdagen. Tidningen Fastighetsvärlden. Moderator.

*  Arbetsmiljöriksdagen. Arbetsmiljöverket. Moderator och debattledare.  

* "Ending Childhood Obesity". Uppsala Health Summit. Moderator.  

* Jubileumsseminarier, Skolverket 25 år. Skolverket. Moderator.  

* BOKMÄSSAN: "Allvarligt talat - om yttrandefrihet och skola". Lärarnas Riksförbund. Samtalsledare.

* "Globaliseringens effekter på lokala arbetsmarknader". Arbetsförmedlingen. Moderator.  

* Nordiskt statistikermöte. SCB. Moderator.  

* ALMEDALEN: "Nyanlända elevers skolgång". Botkyrka kommun. Moderator.  

* ALMEDALEN: "Hur påverkade strejkhoten avtalsrörelsen?". Svenskt Näringsliv och Teknikföretagen. Moderator och debattledare. 

* ALMEDALEN: "Världen dricker olika - nationella förutsättningar för folkhälsopolitiken". Systembolaget. Moderator. 

*  ALMEDALEN: "Hur kan det största utvecklingsprojektet inom svensk sjukvård lyfta Life Science och öka tillvästen?". SLL, Karolinska Sjukhuset, KI, Skanska. Moderator.  

*  ALMEDALEN: Skoldebatt. Lärarnas Riksförbund. Debattledare.  

*  ALMEDALEN: "Framtidens avtalsrörelse - hur ska parterna komma överens?". Almega. Moderator. 

*  ALMEDALEN: "Stärk Sverige med utbildning och jobbyten". TCO. Moderator. 

*  Framtidskongress. ST. Moderator.  

*  "Förhandla eller DÖ". Boksläpp om Decemberöverenskommelsen. Moderator. 

*  Arbetsmarknadsdagen. SNS. Moderator och debattledare. 

*  Konsumentrapporten 2016. Konsumentverket. Moderator. 

*  Årsstämma. Praktikertjänst. Moderator. 

*  Årets Ekonomiforskare. Ragnar Söderbergs Stiftelse. Konferencier.  

*  "Immateriella tillgångar - 80% av värdet". PRV. Moderator.  

*  Årets Opinionsbildare. Dagens opinion. Konferencier.  

* "Kontrollerat skolval - vad säger forskningen?". Svenskt Näringsliv. Moderator. 

* "Behöver Sverige större lönespridning?" Arbetsmarknadsekonomiska Rådet. Moderator, debattledare. 

*  Uppsalamarknaden. Tidningen Fastighetsvärlden. Moderator. 

* "EU och de nya säkerhetshoten". Europaperspektiv. Moderator.

Moderatorsuppdrag 2015

 

*  "Skolans utmaningar och möjligheter". Skolverket och Skolinspektionen. Moderator.

*  Hållbar Urbanisering, energikonferens. Jobbaivästerås. Moderator. 

*  Chefskonferens. Karolinska Universitetssjukhuset. Moderator.  

*  Agenda 2015. Jubileumskonferens. Systembolaget. Moderator.  

* "Jobbhopping - ny kunskap för nya jobb". TCO. Moderator.  

*  ALMEDALEN:  Räntebesked. Almega och Riksbanken. Moderator, debattledare.

*  ALMEDALEN: "Oväntade möten". Botkyrka kommun. Moderator. 

*  ALMEDALEN: "Intercultural cities". Botkyrka kommun. Moderator.  

*  ALMEDALEN: "Sveriges integrationsutmaning". Ipsos. Moderator. 

*  ALMEDALEN: "Vad vill partierna med skolan?". Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Debattledare.

*  ALMEDALEN: "Jobbhopping - öka möjligheten att växla om hela yrkeslivet". Moderator, debattledare.  

*  ALMEDALEN: "Hur driver Nya Karolinska Solna förbättringen av svensk sjukvård?" Stockholms Läns Landsting. Moderator. 

*  ALMEDALEN: "Inflyttningen till storstäderna - hur klarar vi vården?". Stockholms Läns Landsting. Moderator. 

*  ALMEDALEN: "Hur möter vi framtidens patient?" Stockholms Läns Landsting. Moderator.

*  "A world without Antibiotics". Uppsala Health Summit. Moderator.  

*  "Ledarskapet i skolan - en ödesfråga för Sverige". Svenskt Näringsliv och Skolledarna. Moderator.

*  "I medborgarnas tjänst". JUSEK. Moderator. 

* "Hur gör vi förvaltningen rättssäker?". Inspektionen för Socialförsäkringen. Moderator.

* Europaforum Norra Sverige. Region Jämtland-Härjedalen. Moderator.

* "Välfärdsgapet - EU:s sociala utmaning". Europaperspektiv. Moderator och debattledare. 

* "Utan finansiering stannar bostadsbyggandet". Sveriges Byggindustrier. Moderator.

* Europa 2020. SKL, Regeringskansliet och EU-kommissionen. Moderator och debattledare.

Moderatorsuppdrag 2014

 

*  Framtidens domare. JUSEK. Moderator. 

*  Forskning för framtiden. Naturvetarna. Moderator.  

*  "Varning för svågerkapitalism!" IFN. Moderator.  

*   Gilla jobbet (arbetslivsmässa). AFA Försäkring. Debattledare. 

*  "Radikala högerpartier och attityder till invandring i Europa". Delmi. Moderator. 

*   Invandrade akademiker. JUSEK. Debattledare 

*  "Lärare utan frihet". IFN. Moderator. 

*  Mötesplats för social hållbarhet II. SKL. Moderator.

*  Högskolepolitiskt forum. Saco. Moderator och debattledare. 

* "Ett ramverk för ungas sysselsättning". Svenskt Näringsliv, LO, TCO, Saco. Moderator. 

* "Profession i förändring - styrning, kontroll, autonomi". Riksbankens jubileumsfond. Moderator.

*  "Lärlingsutbildning - en väg till arbetsmarknaden?". SNS. Moderator.

*  "Jämlik vård på lika villkor." SKL. Moderator. 

*  "Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley?". SNS. Moderator. 

*  Mötesplats för social hållbarhet I. SKL. Moderator.

* "Europaforum Norra Sverige". Moderator.

* "Kommunaliseringens effekter på den svenska skolan". SNS. Moderator. 

* "EU och de globala obalanserna". Europaperspektiv. Moderator och debattledare.

* "En förlorad generation?" Dramaten. Samtalsledare. 

Moderatorsuppdrag 2013

* Tillväxtdagen 2013. Moderator. East Sweden.

* ”Mobilitet i den förtätade staden”. Moderator. OKQ8/Kreab

* ”Ett tydligare möte. - så kan företag och miljömyndigheter förstå varandra bättre”. Tillsynsutveckling i Väst. Moderator.

* ”Från 1973 in i framtiden. McDonalds betydelse för svensk samhällsekonomi.” Med Annie Lööf ( c ), Mikael Damberg (s), Erik Ullenhag (fp), Per Bolund (mp). Debattledare.

* ”Skolan som experimentverkstad”. Seminarium på Bokmässan i Göteborg. Samtalsledare. Lärarnas Riksförbund.

* Kampen om opinionen. Moderator och debattledare. SNS.

* IKANO-dagen. Moderator. IKANO/Kreab

* Hur mäta forskningens impact? Moderator och debattledare. SNITTS.

* ALMEDALEN: Valet 2014 – är alla rökta? Moderator och debattledare. Statsvetenskapliga Förbundet.

* ALMEDALEN: Hur lyfter vi nyanlända elevers resultat i skolan? Exemplet Landskrona. Moderator. Landskrona Stad.

* ALMEDALEN: Innovationer – hur svårt kan det va’?. Moderator. Linköpings Universitet/Norrköping Science Park

* ALMEDALEN: Global Innovation Ecosystems- based on Creative Local Actions. Moderator. Linköpings Universitet/East Sweden.

* ALMEDALEN: Framtidens universitet – Linköping eller Mumbai?. Moderator. Linköpings Universitet

* ALMEDALEN: Välutbildade svenskar – här vill jag leva och bo!. Moderator. Linköpings universitet/TNS Sifo

* ALMEDALEN: Framtidens städer – vem bygger egentligen en stad?. Moderator. East Sweden.

* ALMEDALEN: Vi invånare lever redan i regioner – hänger politiken med i utvecklingen?. Moderator. East Sweden.

* ALMEDALEN: Öppen innovation – en ny värld?. Moderator. East Sweden.

* ALMEDALEN: Debatt-SM om skolan. Debattledare. Lärarnas Riksförbund.

* ALMEDALEN: På spaning efter framtidens lärarprofession. Moderator. Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening.

* ALMEDALEN: Den digitaliserade skolan – så mycket bättre? Moderator. Lärarnas Riksförbund/UR.

* ALMEDALEN: Arbetslös = värdelös? Samtalsledare. Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA).

* ALMEDALEN: Vinnande vård – försvinnande svårt? Kvalitet versus vinstintresse i vården. Moderator. E&Y

* ALMEDALEN: 290 nyanser av kommunal korruption. Moderator. E&Y.* Hur handlar konsumenter?. Årskonferens 2013. Moderator. Konsumentverket.

* Att utvärdera svenska universitet och högskolor. Moderator och debattledare. SNS.* BA-dagen. Moderator och samtalsledare. Transportgruppen.

* Hög tid att utveckla arbetsförmedlingen – men hur?. Moderator och debattledare. JUSEK/Almega.

* Europeiska Unionens vägval 2013 – Ett EU i två hastigheter? Debattledare. Stiftelsen Sverige i Europa.* Kunskapsdagen 2013. Moderator. Micasa.

* Gör jämlikt – gör skillnad! Moderator och debattledare. SKL.

* Möte med nya arbetsmarknadsministern Maria Arnholm (fp) och boklansering. Moderator. SNS.

* Kvinnors arbetsmiljö. Att förebygga belastningsskador. Moderator. Arbetsmiljöverket.

* Europaforum XVIII Norra Sverige. Moderator. Kommunförbundet Norrbotten.

* Androstolen. Seminarium på Internationella Kvinnodagen 8 mars. Moderator. Högskolan i Halmstad.

*”Ett konkurrenskraftigt EU till rätt pris”. Moderator, debattledare. Europaperspektiv (Nätverket för Europaforskning).

*”Fler innovationer helt enkelt!”. Moderator, debattledare. IVA/Regionförbundet Sörmland.

*Svensk arbetsmarknad i en orolig tid. Moderator, debattledare. SNS.

Moderatorsuppdrag 2012

*Ett hälsosammare Sverige – hur ser beställningen ut från de politiska partierna? Debattledare. Svenska Läkaresällskapet.

*”När ska kvalitet tas med i upphandlingar av vård?” Debattledare. Svenska Läkaresällskapet.

*Morgondagens sjukvård och professionernas roll. Debattledare. Svenska Läkaresällskapet.

*Jämställdhetskonferens 30Trettio. Moderator, debattledare. Region Gotland.

*”Är vi smarta nog för de nya jobben?” Debattledare. IF Metall.

*Vinst i välfärden – Profit möter Non-Profit. Debattledare. Dagens Samhälle.

*Läget i Stockholmsregionen 2012. Moderator, debattledare. Regionplaneringen vid Stockholms läns landsting.

*Skyddsombudens dag. Konferencier, debattledare. TCO, LO, Saco.

*”Har någon sett Matilda? Om situationen på fritidshemmen”. Moderator, debattledare. Kommunal.

*EU:s Framtidsforum i Skövde. Moderator, debattledare. EU-parlamentet.

*Utfrågning av kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth vid presentation av filmpropositionen. SFI.

*”Blir vi sjuka av inkomstskillnader?” Moderator, debattledare. Institutet för Näringslivsforskning.

*”Ung kaxig och tillgänglig – men sen då?” Moderator, debattledare. TCO/LO/Saco

*Inspirationsdag för mediasäljare. Konferencier. Sveriges Tidskrifter.

*ALMEDALEN: Statsvetare – den 4:e statsmakten? Moderator. SWEPSA.

*ALMEDALEN: Samtal Europa: vad prioriteras i EU:s långtidsbudget? Moderator. EU-kommissionen.

*ALMEDALEN: Föräldraförsäkringen: båda föräldrarnas försäkring? Moderator. Försäkringskassan.

*ALMEDALEN: Behöver vi yngre och äldre på arbetsmarknaden? Moderator. AEA.

*ALMEDALEN: Sluta snacka, börja jobba! Hur minskar man barnfattigdom? Moderator. Rädda Barnen.

*ALMEDALEN: Apotekens roll i samhället. Moderator. Apoteksföreningen.

*ALMEDALEN: Flyget som miljöbov, sant eller falskt? Moderator. Swedavia.

*ALMEDALEN: ”Inte är väl svenska kommuner korrupta?” Moderator. ICLD.

*ALMEDALEN: Spelmarknadens framtid. Moderator. Svenska Spel.

*ALMEDALEN: Får Sverigedemokraterna en rättvis behandling i medierna? Debattledare. Tidningsutgivarna.

*Responsib’All. Pernod-Ricards CSR-dag för Skandinavien. Moderator.

*EU:s långtidsbudget. Möte mellan SKL och Europaminister Birgitta Ohlsson. Moderator. SKL/Svenska Representationen i Bryssel.

*Ekonomutbildningarna under luppen. Moderator och debattledare. Civilekonomerna.

*Trygghetssystem i förändring. Moderator och debattledare. SNS.

*Quality of Government. Debattledare. Göteborgs Universitet.

*Inför klimatkonferensen Rio+20. Debattledare. TCO.

*Det danska ordförandeskapet och EU:s utmaningar. Debattledare. Danska ambassaden i Stockholm och EU-kommissionen.

*Framtidsseminarium. Moderator och debattledare. Svensk Handel.

*Vem lyssnar du på? Så bygger man förtroende i ett rekommendationssamhälle. Studio Samtid. Programledare. Greatness PR.

*Fler jobb till unga! Seminarium om ungdomsarbetslösheten. Moderator och debattledare. TCO.

*Kvalitet och standarder i offentligt finansierad verksamhet. Moderator. SIS.

*Utfrågning av Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Moderator. Makthavare.se

*Arbetsmiljön inför framtiden. Moderator. Arbetsmiljöverket.

*Studio Samtid – Änglar finns dom? Om ledarskap. Programledare. Greatness PR

*Kvalitetsfilmens framtid. (Göteborgs filmfestival). Moderator. SFI

*SKL:s internationella dag. Moderator. SKL

Moderatorsuppdrag 2011

*Utfrågning av Ann-Marie Paulsson, (nationalekonom och tidigare riksdagsledamot (m)). Diskussionsledare. Makthavare.

*Film och säkerhet. Moderator. Svenska Filminstitutet (SFI)

*Top-level Research Initiative – on Nordic Innovation before Climate change. Moderator. Nordiska Ministerrådet.

*Göra jämlikt är att göra olika. Moderator. SKL

*Från perspektivträngsel till samarbete – om jämlikhet. Moderator. SKL

*Stationen i stadens hjärta. Moderator. Jernhusen

*Invigningsseminarium för Upplands Väsbys gymnasium. Moderator. Hemsö Fastigheter

*Makt och mystik. (Almedalen). Moderator. Greatness PR

*Arbetslösa ungdomar – vem bryr sig? (Almedalen) Moderator. AEA

*Politiskt ledarskap. (Almedalen) Moderator. Stockholms Universitet

* Sverige – en B-nation i cancerforskning? (Almedalen) Moderator. Novartis

* ”Jag kör inte bara taxi – jag är revisor också”. (Almedalen Moderator. JUSEK

*Teknik öppnar vägen för en effektivare väg att lära sig svenska. (Almedalen) Moderator. Microsoft

*Utbildning för alla? (Almedalen). Moderator. Microsoft.

*Den perfekta mötesplatsen – Slussen. Moderator. Folksam Fastigheter

*Mot bättre vetande – konferens om skolan. Moderator. SNS

*En ny politik för ANDT-frågor. Moderator. Socialdepartementet

*Finns det en standard för ännu bättre exportaffärer? Moderator. SIS

*Wikileaks. Diskussionsledare. Makthavare.se

Moderatorsuppdrag 2010

*Forum för det civila samhället. Moderator, debattledning. Folkbildningsrådet.

*Skånes kreativa kapacitet. Moderator. Region Skåne.

*Ägarskiften. Moderator, samtalsledare. Driv Eget, Falun Borlänge-regionen.

*Framtidens skattereform. Moderator, debattledning. Institutet för Framtidsstudier.

*Makthavare mot väggen. Utfrågning av statssekreterare Per Schlingmann. Makthavare.se

*5 more years. How to meet the Millennium Development Goals by 2015. Moderator. SIDA/UNDP.

*AFTER VOTE. Valvaka 19 september. Programledning. Greatness PR och Tidningsutgivarna (TU).

*En svensk skola i världsklass, dröm eller verklighet? Debattledning. Microsoft.

*Jämställt ledarskap (Almedalen). Debattledning och utfrågning. Ledarna.

*Politiskt ledarskap (Almedalen). Debattledning och utfrågning. Ledarna.

*En ny lönemodell (Almedalen). Debattledning och utfrågning. Ledarna.

*Hållbara städer (Almedalen). Seminarieledning. Svensk Fjärrvärme+Avfall Sverige+Svenskt Vatten+Energigas Sverige.

*Utbildning som skyddsnät mot utanförskap (Almedalen). Debattledning. Microsoft.

*Jämställdhet – en generationsfråga?( Almedalen). Debattledning. Riksdagen.

*A-kassan i framtiden (Almedalen). Debattledning. Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa (AEA).

*Rework the World. Moderator. Tällberg Foundation.

*Imagine Cup, Sverigefinalen på Kulturhuset i Stockholm. Konferencier. Microsoft.

*Framtidens entreprenör är innovatör: om kompetensförsörjning. Debattledning. Microsoft.

*Sverige och den digitala underklassen: om skolpolitik. Debattledning. Microsoft

*Forskningspolitikens design. Debattledning, Designfakulteten KTH.

*Kompetensförsörjningen i Mälardalen. Seminarium i Västerås, Mälardalsrådet.

*Samverkan mellan skola och arbetsliv. Konferens- och debattledning (3 dagar), Rikskonferensen SSA

* Välfärdens hjältar. Debatt om entreprenörer i välfärdssektorn mellan socialminister Göran Hägglund (kd) och Ylva Johansson (s), Timbro

* Så får invandrade akademiker jobb. Seminarium och debatt, JUSEK.

* Makthavare mot väggen. Utfrågning av moderaternas partisekreterare Per Schlingmann. Makthavare.se och Pressklubben

* Global Opportunities and Challenges. Konferens om internationella forskningssamarbeten. Vinnova.

Moderatorsuppdrag 2009

* Energi&Klimat i Stockholm. Seminarium och blixtdueller. Regionplanekontoret, Stockholms Läns Landsting.

* Att utbilda för framtiden med bakbundna händer. Om IT i skolan. Paneldebatt. Microsoft.

* Seniorpanelen 2009. Paneldebatter. TNG Bemanning & Rekrytering.

* Gender Equality in Politics and the Labour Market. Konferens inom EU-ordförandeskapet. Konferens- och debattledning. Riksdagens arbetsmarknadsutskott.

* Våga Byta Jobb/Tryggare omställning. Seminarium och debatt. TRS Trygghetsrådet.

* EU-High Level Conference on Labour Market Inclusion. Workshop and plenar session. Konferens inom EU-ordförandeskapet. Arbetsmarknadsdepartementet.

* Hur konsten gestaltar hunger. Seminarium och debatt. FIAN/Konstfack.

* Gröna hus, färgblinda regler? Miljöklassning av byggnader. Seminarium i Almedalen. Jernhusen

* Hur svårt kan det va’ 2.0. Strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Seminarium, Almedalen. SKTF.

* Mediemaktdebatt: Bloggarnas inflytande över valet i USA och Sverige. Almedalen. Inklusive utfrågning av Huffington Posts redaktör. Tidningsutgivarna (TU).

* Europavalet: Ett genombrott för nya kampanjmetoder?Almedalen. Seminarium och paneldiskussion. Novus Opinion.

* Inför FN:s klimatkonferens. Seminarium och utfrågning. Tillväxtforum/JKL.

* Opinionsbildande myndigheter och ANT-frågor (Alkohol, Narkotika Tobak). Socialdepartementet, Konferens- och debattledning.

* Dissa inte utländsk kompetens! Utländska akademiker på svensk arbetsmarknad. JUSEK. Paneldebatter, utfrågning av utbildningsminister Lars Leijonborg.

* Välfärdens finansiering i framtiden. Konferensledning och paneldebatt om utmaningarna. SKL.

Moderatorsuppdrag 2008

* Vem bygger förtroende under finanskrisen? Utfrågning. Novus Opinion.

* 50+ eller minus? Seniorer på arbetsmarknaden. Seminarie- och diskussionsledning. TNG och Greatness PR.

* Slaget om Stockholm.Paneldebatt med stadens toppolitiker. Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS)

* En ny svensk arbetsmarknadsmodell. Konferens och debattledning. Ratio, Näringslivets forskningsinstitut.

* ”Why we hate politics”. Debattledning vid ECPR Workshop. Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet.

* Branschdag. Konferensledning och utfrågning. Tidningsutgivarna (TU)

* Motala Forum. Boende och regional utveckling. Konferens- och samtalsledning. Bostaden I samverkan (BIS).

* Vem behöver Almedalen? Demokratiseminarium. Paneldebatt. Almedalen. Westander Publicitet&Påverkan.

* Hur svårt kan det va’? Om strukturella löneskillnader mellan kvinnor och män. Paneldebatt. Almedalen. SKTF.

* Vem ska sätta märket? Kampen om lönebildningen. Paneldebatt. Almedalen. Ratio, Näringslivets forskningsinstitut.

* Så går vi före. Sveriges klimatpolitik. Konferens och debattledning. Svenskt Näringsliv.

* ”Spelar roll”. Seminarium om medier och rasism. Utfrågning. Forum för Levande historia.

* Arbetsrätt i Norden. Konferensledning. DLA Nordic.

* ”Dom kallar oss entreprenörer”. Paneldebatt om kulturpolitik. Konsthall C.

* Cultural Warfare. Om italienska skolans insatser mot maffian på Sicilien, utfrågning. Uppsala Universitet/Medelhavsmuséet.

* Tjänstesektorns utveckling. Konferens- och debattledning. Svensk Handel.

* De allmännyttiga bostadsföretagens miljöutmaning. Konferensledning och utfrågning. SABO.

Moderatorsuppdrag 2007

* Spelplan Europa. Forskningskonferens om EU:s ramprogram. Konferensledning. Vinnova.

* LAS och ohälsan. Seminarie- och debattledning. Svenskt Näringsliv.

* PTS marknadsdag för operatörer. Utfrågning. Post&Telestyrelsen.

* ”Sverige om tio år”. Debattledning. Föreningen Public Service

* Hur mår den svenska modellen? Paneldebatt. Fackförbundet Civilekonomerna

* Säkerhetsdagar. Konferensledning och utfrågningar. Livsmedelsverket.

* Näringlivets miljöarbete och Sveriges miljömål. Seminarieledning. Svenskt Näringsliv.

* Arena Sunt Liv för ett friskare arbetsliv. Paneldebatt. AFA-Försäkring.

* ”Globaliserat näringsliv på lokal nivå ”. Seminarieledning. Svenskt Näringsliv Västmanland.

* ”Vad är en familj?” Panelsamtal. Studieförbundet Sensus.

* ”Är blod tjockare än vatten?Panelsamtal. Studieförbundet Sensus.

* Privat äganderätt – hur kan den stärkas? Konferens- och debattledning. Svenskt Näringsliv.

* Den svenska modellen 100 år. Ratio. Paneldebatt. Näringslivets Forskningsinstitut.

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.